LỊCH NGHĨ LỄ 2016 – ASAGROUP

HOLIDAY

Sau đây là thông báo chính thức đến những ngày nghỉ lể trong năm 2016 dành cho nhân viên MINH NHUẬN PHÁT. Riêng nhân viên trực ngày lễ sẽ được nghỉ bù và cộng thêm tiền chuyên cần .

Tết dương lịch nghỉ 3 ngày : 1/1/2016 đến 3/1/2016 . Nhân viên làm sẽ được tính thêm 6 ngày lương và được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.

Tết âm lịch nghỉ 9 ngày : 6/2/2016 đến 14/02/2016. Toàn thể nhân viên nghỉ lể đón Tết cổ truyền.

Giổ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày : 16/04/2016 đến 18/04/2016. Nhân viên làm việc sẽ được tính thêm 6 ngày lương và được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.

Dịp 30/4 – 01/05 nghỉ 4 ngày : 30/04/2016 đến 03/05/2016. Nhân viên làm việc sẽ được tính thêm 6 ngày lương và được nghỉ bù 2 ngày trong tuần.

Quốc khánh 02/09 nghỉ 1 ngày: Nhân viên làm việc sẽ được tính thêm 1 ngày lương và được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.

Thân ái !

Ban Giám Đốc.

Rate this page